การวิเคราะห์การถดถอย (ดร.พรสิน สุภวาลย์)

แก้ไขครั้งสุดท้าย: อาทิตย์, 7 มกราคม 2018, 8:35PM